Projekt celovite sanacije Regentove ulice

Občinske strokovne službe so pristopile k projektu popolne rekonstrukcije Regentove ulice že v lanskem letu. Sanacija se še ni začela zaradi potrebne ponovitve javnega naročila za izbor izvajalca.

Ulica bo obnovljena po celotni dolžini 240 metrov. Investicija bo vključevala popolno zamenjavo vodovodne infrastrukture, fekalne kanalizacije, novo meteorno kanalizacijo, ki bo po novem ločena od fekalne (do sedaj so se fekalne in meteorne/padavinske vode stekale v isto cev). Po zaključenih gradbenih delih bo ulica v celoti na novo asfaltirana, zarisane bodo talne označbe, zamenjani pa bodo tudi betonski robniki v območju cestišča.

Trenutno je izbor izvajalca del v zaključni fazi. Takoj po uveljavitvi proračuna za leto 2023 bo z izbranim izvajalcem podpisana gradbena pogodba. Dela naj bi bila predvidoma zaključena še pred poletjem.

Sorodni članki