Pričetek obratovanja čezmejne pilotne avtobusne linije projekta IstraConnect

Župani občin Umag, Buje, Piran in Izola so danes simbolno odprli čezmejno pilotno avtobusno linijo, ki bo prebivalcem obmejnega območja omogočila okolju prijaznejšo povezavo med Umagom in Izolo.  Projekt IstraConnect – Krepitev čezmejnega sodelovanja z razvojem trajnostnega koncepta multimodalne mobilnosti potnikov, sofinanciran iz programa Interreg V-A Slovenija – Hrvaška, vključuje štiri partnerje: občine Piran, Izola, Buje in Umag. Pričel se je 1. junija letos in traja 13 mesecev, do 30. junija prihodnje leto. Njegova vrednost je 467.154 evrov, od katerih znaša programsko sofinanciranje iz sredstev ESSR 397.081 evrov.

Cilj projekta je krepiti partnerstvo med javnimi organi in deležniki skozi razvoj modela multimodalnega čezmejnega javnega potniškega prevoza za prebivalce obmejnega območja, ki bo preizkušen z uvedbo pilotne avtobusne linije za prevoz dnevnih potnikov (osnovnošolcev, dijakov/študentov, zaposlenih, uporabnikov zdravstvenih storitev Splošne bolnišnice Izola) na relaciji Umag–Buje–Kaldanija–Plovanija–Kaštel–Sečovlje (šola)–Lucija–Portorož (Fizine)–Izola–bolnišnica Izola.

Poskusna redna avtobusna linija je bila vzpostavljena na podlagi analize potreb in interesov uporabnikov. Želja projektnih partnerjev jo je tudi v prihodnje prilagajati ciljnim skupinam na način learning by doing. Velik poudarek bo na spodbujanju različnih oblik trajnostnega prevoza, med drugim tudi uporabe koles, saj jih je možno prevažati na avtobusu.

Prebivalcem obmejnega območja in drugim zainteresiranim želimo ponuditi okolju prijazno alternativo prevoza na njihovih vsakodnevnih poteh. V času projekta je ta avtobusni prevoz za vse uporabnike brezplačen in poteka vsak dan do 23. 6. 2023. Obenem poudarjamo, da je namen vseh sodelujočih zagotoviti dolgoročno delovanje linije. Na prvi vožnji, ki je potekala včeraj, je skoraj poln avtobus prepeljal do cilja potnike z obeh strani meje, kar še dodatno potrjuje smotrnost tovrstnih evropskih projektov.

Sorodni članki