Prešernova cesta v Izoli kmalu v novi podobi

Prihodnji teden bo Občina Izola pričela z rekonstrukcijo Prešernove ceste, ki je ena glavnih mestnih cest v Izoli. To območje bo po prenovi prijaznejše pešcem in kolesarjem in varnejše za vse udeležence v prometu. Projekt, ki predstavlja enega od ukrepov Celostne prometne strategije občine Izola na področju hoje in kolesarjenja, bo izveden v dveh fazah.

Dela v okviru prve faze projekta se bodo pričela predvidoma prihodnji teden in zajemajo obnovo cestišča na odseku Prešernove ceste, med Avtokampom Jadranka in Kajuhovo ulico. Izvajalec Grafist bo z deli zaključil do konca letošnjega leta. Izvedba vključuje urejanje meteorne kanalizacije, obnovo cestišča po celotnem odseku in delno gradnjo pločnika na južni strani ceste (od krožišča pri avtokampu do povezovalne ceste proti Delmarju). Investicijska vrednost prve faze znaša 278.808 EUR.

Sočasno z urejanjem cestišča bo zamenjana dotrajana kabelska in vodna instalacija, ki jo bosta izvedla Rižanski vodovod Koper in Telekom. Obenem bo potekala tudi rekonstrukcija bencinske črpalke na južni strani Prešernove ceste, v smeri proti Kopru.

Zapore na cesti le v eno smer

V času izvajanja del bo izvedena polovična zapora cestišča, ki bo omogočila promet v eno smer, in sicer od Avtokampa Jadranka proti Kajuhovi ulici. Voznike prosimo za upoštevanje spremenjene prometne signalizacije in potrpežljivost ob izvajanju del.

Ureditev kolesarskih in peš površin na severni strani Prešernove ceste

Po zaključeni prvi fazi bo sledila druga faza ureditve kolesarskih in peš poti na severni strani Prešernove ceste. Razpis za izbiro izvajalca za izvajanje druge faze bo izveden še v letošnjem letu. Druga faza vključuje ureditev nove kolesarske steze za dvosmerni promet ter sprehajalno potjo oziroma promenado. Postavljena bo tudi dodatna oprema, kot so koši za smeti in klopi ter javna razsvetljava. Ob promenadi bo izvedena hortikulturna ureditev z zasaditvijo drevoreda pinij, grmovnicami in nizkorastočimi oleandri.

Sorodni članki