Piranski gimnazijci obiskali župana

Župan Občine Piran Andrej Korenika je v dvorani Domenica Tintoretta sprejel dijake in dijakinje Gimnazije Piran. Na snidenje so gimnazijci prišli pripravljeni z vprašanji, ki so jih vnaprej oblikovali pri različnih predmetih in jih strnili za župana v okviru predmeta državljanska vzgoja.

Dijaki in dijakinje so župana spraševali o tem, kako namerava oživiti kulturno življenje z dogodki in dejavnostmi, ki bi pritegnili mlade in jih delno tudi s tem zadržali pred izseljevanjem? Zanimalo jih je, kakšni so načrti občine za boljšo energetsko učinkovitost javnih ustanov v piranski občini? Zaskrbljeni dijaki so omenili vse pogostejše pojave poplav kot posledice podnebnih sprememb in vprašali, kako občina namerava zaščiti prebivalce s protipoplavno zaščito ter zagotoviti primerno vodooskrbo v sušnem obdobju? Poudarili so vprašanje dvojezičnosti in povprašali, kaj mladi lahko kot aktivni državljani storijo, da bi s pozitivnimi sprememba prispevali k razvoju in povezovanju med občani? Zanimali so jih načrti ozelenitve javnih površin in postavili še veliko drugih pomembnih vprašanj.

Župan je dijake Gimnazije Piran prijazno povabil, da se nanj in na občinsko upravo obrnejo, ko bodo imeli nova vprašanja in pobude. Izpostavil je, da je zelo pomembno in odgovorno soustvarjati prostor, v katerem živijo.

Vršilka dolžnosti direktorja občinske uprave je dijakom predstavila delo uprave in razložila pristojnosti občine ter predstavila razlike med občino in upravno enoto.

Sorodni članki