Odkrili temeljni kamen za začetek gradnje novega zdravstvenega doma v Luciji

Občina Piran je skupaj z Zdravstvenim domom Piran in izvajalcema, podjetjema Lumar IG, d. o. o. in Grafist, d. o. o., danes odkrila temeljni kamen za začetek gradnje novega zdravstvenega doma v Luciji.

Kot je ob odkritju povedal župan Občine Piran Peter Bossman, je bil pred osmimi leti, ko je prevzel vodenje turistične in zelene občine Piran, njegov cilj postaviti tudi temelje zdrave občine Piran. In prav novi zdravstveni dom v Luciji je tista naloga, ki si jo je najbolj želel izvršiti: »Novi objekt bo prav takšen, kot sem si želel. Večji, prostornejši, sodoben in okolju prijazen. Zagotavljal bo vse pogoje za enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo. Več prostora pomeni manj stresa in manj zapletov z dodatnimi pojasnili in informacijami, ki jih vsi potrebujemo, ko nam ponagaja zdravje. Novi zdravstveni dom tako ne bo le objekt, bo občinsko središče zdravja, okolje zaupanja in spoštovanja med bolniki in zdravniki ter drugimi zdravstvenimi delavci.«

Vrednost celotne investicije znaša 4.260.000 brez DDV-ja, izvajalec bo v roku štirih mesecev izdelal idejni projekt in pridobil dovoljenje za gradnjo ter vsa soglasja. Gradnja se bo začela predvidoma marca, trajala pa bo eno leto. Projekt bo sofinanciralo ministrstvo za zdravje, in sicer v višini 200.000 evrov, Občina Piran pa se poteguje tudi za sredstva Eko sklada v višini 850.000 evrov z DDV-jem.

Novi zdravstveni dom v velikosti 2.600 kvadratnih metrov bo izvajalec gradil v dveh fazah, prva obsega novogradnjo na zahodnem delu ob Solinarski cesti, in sicer ob in okoli obstoječe lekarne, druga pa nadomestno gradnjo na območju sedanjega zdravstvenega doma. Obe fazi gradnje bo združeval novi glavni vhod, vzdolžni atrij pa bo objekt ločil na zahodno novo krilo in vzhodni nadomestni krili objekta. Novi zdravstveni dom bo za 700 kvadratnih metrov večji od obstoječega, gradnja predvideva tudi več kot 100 dodatnih parkirnih mest.

Sorodni članki