Občina pripravlja nov lokalni energetski koncept

Mestna občina Koper v sodelovanju z izvajalcem, energetsko agencijo GOLEA, pripravlja nov Lokalni energetski koncept (LEK) Mestne občine Koper. Gre za koncept razvoja občine na področju oskrbe in rabe energije, ki vključuje ukrepe za učinkovito rabo energije ter način oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, soproizvodnje, odvečne toplote in iz drugih virov.

Lokalna skupnost v skladu z določbami energetskega zakona sprejme lokalni energetski koncept kot program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za energijo. Občina bo tako v naslednji fazi dokument posredovala Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Po pridobitvi soglasja ministrstva bo LEK obravnaval še občinski svet na eni od svojih sej.

Občina daje LEK v javno obravnavo ter vabi občanke in občane, da podajo morebitne predloge in usmeritve glede predlaganih ukrepov, navedenih v osnutku akcijskega načrta.

Osnutek dokumenta je dostopen na spletni povezavi.

Pripombe in predloge ter pobude lahko občanke in občani podajo do 22. marca 2023 na elektronski naslov obcina@koper.si pod zadevo: Lokalni energetski koncept Mestne občine Koper.

Sorodni članki