Javno pismo društev iz Občine Sežana županu in občinskim svetnikom Občine Sežana‏

Nevladne organizacije iz Občine Sežana se v letu 2015 soočajo s hudimi težavami zaradi neizvrševanja proračuna občine. Stanje financiranja izvajanja programov društev in drugih nepridobitnih organizacij v Občini Sežana je NEVZDRŽNO, pri čemer pa je močno problematično tudi, da od občine ne dobivajo niti primernih in ažurnih informacij o razlogih za zamude pri izvrševanju proračuna in posledicah za financiranje nepridobitnih organizacij v letu 2015.

V Središču Rotunda kot Stičišču nevladnih organizacij Obalno-kraške regije smo v imenu sežanskih društev na vodstvo Občine Sežana naslovili javno pismo, ki ga je do zdaj podpisalo 23 nevladnih organizacij, ki ga lahko preberete v naslednjih vrsticah:

Spoštovani,

kot smo že večkrat opozorili in smo prepričani, da se tudi sami dobro zavedate, se društva in druge nepridobitne organizacije v Občini Sežana v letu 2015 soočamo s hudimi težavami zaradi neizvrševanja proračuna občine. Stanje financiranja izvajanja programov društev in drugih nepridobitnih organizacij v občini Sežana je nevzdržno, pri čemer pa je močno problematično tudi, da od občine ne dobivamo niti primernih in ažurnih informacij o razlogih za zamude pri izvrševanju proračuna in posledicah za financiranje nepridobitnih organizacij v letu 2015. S tem pismom zato društva v občini Sežana od vas javno zahtevamo uradna pojasnila in ukrepe glede (ne)izvajanja proračunske postavke za financiranje nepridobitnih organizacij in ustanov, in sicer:

1. V svojem obvestilu društvom in zvezam glede izvedbe javnih razpisov v letu 2015 (z dne 25. 9. 2015) navajate, da ste zato, ker javni razpisi občine letos še niso bili izvedeni, del sredstev prerazporedili na proračunsko postavko javnega razpisa za županova sredstva. V sklepu pa niste navedli, iz katerih proračunskih postavk so bila sredstva vzeta in v kakšni višini. Je šlo zgolj za znesek 3000 evrov in so bila torej prerazporejena sredstva v celoti porabljena v razpisu za Sredstva župana za enkratne finančne pomoči, ali je šlo za večjo prerazporeditev? Na kakšen način imate v tem primeru namen transparentno in zakonito razdeljevati ta sredstva? Kako pojasnjujete pravno podlago za svojo odločitev za prerazporeditev sredstev?

2. V zgornjem obvestilu niti v nobeni drugi uradni izjavi se niste opredelili do tega, ali bodo javni razpisi za letošnje leto sploh izvedeni in kdaj. Nesprejemljivo je, da župan ali občina v zvezi s tem javnosti ne daje nobenih odgovorov, zato seveda na tej točki nimamo izbire, kot da jih nemudoma zahtevamo.

3. Če občina v letošnjem letu ne bo izvedla nobenih razpisov, na kakšen način namerava župan zakonito izvršiti proračun, v katerem je za financiranje nepridobitnih organizacij in ustanov predvidenih 335.796 evrov? Ali je težava v

celoti likvidnostna in se bodo torej sredstva z nepridobitne organizacije prenesla v naslednje leto?

4. Če sredstev sploh ni in jih tudi ne bo, zakaj se v tem primeru ni predlagalo rebalansa proračuna, ki bi omogočil sorazmerno sofinanciranje predvidenih proračunskih postavk, namesto da izvrševalec proračuna zavrača financiranje nepridobitnih organizacij brez primernih pooblastil za spreminjanje proračuna?

V zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana za leto 2015 –Sredstva župana za enkratne finančne pomoči 2015 in glede dodeljevanja sredstev iz javnih razpisov na splošno, posredujemo še sledeča opozorila in zahteve:

1. Rezultate razpisa za županova sredstva je treba čim prej objaviti, in sicer prejemnike sredstev in višino financiranja kot tudi razloge za izbor financiranih programov.

2. V zvezi z neobjavo razpisov je potrebno z javnostjo odpreti razpravo o razlogih za izpad sredstev in o tem, ali bodo v prihodnjem letu letos nedodeljena sredstva nadomeščena, torej izplačana za nazaj.

3. Za normalno delovanje nepridobitnih organizacij, ki delujejo v interesu občanov občine Sežana je nujno, da se sistem objavljanja razpisov uredi. Za zagotavljanje preživetja društev in osnovnih možnosti za njihovo učinkovito delovanje je potrebno razpise za sofinanciranje dejavnosti in programov nevladnih organizacij je treba objaviti najkasneje do meseca marca in v roku enega meseca od sprejema proračuna. S tem namenom zahtevamo od župana izjavo o načrtih za zagotavljanje primernega izvrševanja proračunske postavkah za financiranje nepridobitnih organizacij v prihodnjih letih, da se zagotovi, da se letošnja napaka, ko so se pravočasno financirali samo programi na področju športa, ostali pa sredstev najverjetneje sploh ne bodo dobili, ne ponovi.

Središče Rotunda – Stičišče NVO Obalno-kraške regije

Baletno društvo Sežana

Čebelarsko društvo Sežana

Društvo tabornikov rod Kraških j’rt

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Kras

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije-Podružnica Kras

Gobarsko društvo Sežana

JSKD OI Sežana

KD Borjač Sežana

KD Jožeta Pahorja Sežana

KD Kraški šopek Sežana

KD Tabor Lokev

Kinološko društvo Sežana

Klub študentov Sežana

Kraška pihalna godba

KŠD Šator Štorje

Kulturno društvo Franc Žiberna Povir

Kulturno društvo Vilenica

Literarno društvo Zlati čoln Sežana

Razvojno društvo Pliska

Turistično društvo Kras – Dutovlje

Zavod Anima mundi Sežana

Sorodni članki