Izola korak bližje Centru odličnosti

S podpisom tripartitne pogodbe o prenosu stavbne pravice na delu zemljišč v Livadah na zavod InnoRenew CoE (Zavod) je Izola korak bližje Centru odličnosti. Sredi lanskega leta je Občina Izola prejela pobudo Zavoda o umestitvi gradnje Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja na območju Univerzitetnega kampusa Livade v Izoli. Občinski svet se je na 20. redni seji julija 2017 s pobudo seznanil in z njo soglasno strinjal.

Občina Izola je Univerzi na Primorskem leta 2006 podelila brezplačno stavbno pravico na območju Livad v skupni izmeri 22.534 m2. Po tem, ko so že več kot pol leta intenzivno potekale številne aktivnosti s ciljem, da bi v Izoli zaživel Center odličnosti, je prišlo do dogovora med Občino kot lastnikom zemljišč, Univerzo na Primorskem (UP) kot imetnikom stavbne pravice ter Zavodom. Za namen izgradnje objekta Centra odličnosti se je na delu parcele, kjer ima UP stavbno pravico ta ukinila in prenesla na Zavod. V ponedeljek, 5. februarja 2018 pa se je s podpisom tripartitne pogodbe dogovor uresničil, kar pomeni, da smo še korak bližje izgradnji Centra, za katerega ima Zavod na voljo 10 milijonov evropskega in 20 milijonov državnega denarja. Po podpisu pogodbe o prenosu stavbne pravice bodo na Zavodu pridobili projektne pogoje in nato gradbeno dovoljenje. »Vsekakor smo hvaležni vsem projektnim partnerjem, med njimi tudi lokalnim skupnostim na obali, saj nas vse skozi podpirajo in razumejo priložnosti, ki jih prinaša InnoRenew ter izzive, s katerimi se srečujemo ob vzpostavljanju tako velikega raziskovalno inovacijskega centra,« dosedanje sodelovanje pri projektu ocenjuje Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew Coe.

V Centru odličnosti delovna mesta z dodano vrednostjo

Izola bo tako predvidoma do konca leta 2020 pridobila edinstven objekt za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja, kakršnega v Sloveniji še ni. V Centru odličnosti bo razvoj inovacij relevantnih za industrijo, nudili bodo podporo podjetjem pri implementaciji raziskovalnih in razvojnih inovacij ter se povezovali s pripravljavci javnih politik, da bi spodbujali in podpirali podjetja in raziskave v gozdno-lesnem sektorju. Načrtovana gradnja je skladna tako s prostorskimi kot vsebinskimi omejitvami ter dejavnostjo Univerze na Primorskem in pomeni novo priložnost v razvoju Univerzitetnega kampusa v Izoli. Center bo tudi priložnost za nova delovna mesta z dodano vrednostjo. Danes je v Zavodu 35 zaposlenih in kar 40 % sodelavcev prihaja iz tujine, Kutnarjeva pa v letošnjem letu napoveduje še 20 novih zaposlitev.

Regionalni razvojni program za Južno Primorsko regijo (2014-2020) opredeljuje projekt InnoRenew CoE, v okviru katerega je bil Zavod ustanovljen, kot projekt strateške vrednosti v okviru programa Krepitev konkurenčnosti gospodarstva.

Sorodni članki