Izkustvena delavnica »Labirint nasilja«

Maketa Labirint nasilja je nastala v okviru Mreže pomoči žrtvam nasilja Južna Primorska, ki nudi različne oblike pomoči žrtvam nasilja in vključuje: Krizni center za žrtve nasilja Južna Primorska, Krizni center za otroke in mladostnike Koper – Marelična hiša, Regijsko varno hišo Kras, Društvo za nenasilno komunikacijo – enota Koper ter koordinatorico za preprečevanje nasilja pri Centru za socialno delo Južna Primorska.

V okviru letošnjega mednarodnega dne boja proti nasilju nad ženskami (25. november) bodo Labirint nasilja postavili na Srednji ekonomsko poslovni šoli Koper, Martinčev trg 3, 600 Koper z namenom ozaveščanja o problematiki nasilja nad ženskami.

Izkustveno delavnico »Labirint nasilja« bodo izvedle regijska koordinatorica za preprečevanje nasilja pri Centru za socialno delo Južna Primorska in svetovalki iz Društva za nenasilno komunikacijo, enota Koper.

»Labirint nasilja« bo postavljen v avli šole med 8.30 in 11.30.

S prispodobo labirinta nasilja želijo omogočiti vpogled v izkušnjo nasilja z vidika žrtve nasilja in predstaviti dejavnike, ki prispevajo k nastanku in vzdrževanju nasilnega odnosa ter dejavnike, ki pripomorejo k njegovi razrešitvi.

Ko se sprehodimo skozi labirint nasilja, lahko pridemo v stik s stisko in občutki, ki spremljajo žensko, ki je žrtev nasilja ob doživljanju nasilja, saj nas v labirintu nasilja nagovarjajo misli in prepričanja, ki smo jih zbrali ob delu z žrtvami nasilja. Ženska z izkušnjo nasilja je ujeta v labirintu nasilja, kjer se njena stiska, občutek nemoči in brezizhodnosti stopnjujejo. Pri tem vse bolj izgublja svojo socialno mrežo in vire za samopomoč, težave zajamejo vsa njena življenjska področja. Ujeta v labirintu nasilja, ženska z izkušnjo nasilja sama praviloma ne zmore najti izhoda. Izhod ji otežujejo različni osebni in družbeni dejavniki, kot so: strah, sram, občutki krivde, vrednote v njenem okolju, bolezen, revščina …

Na točki, ki jo v labirintu nasilja simbolno predstavlja središčni krog, ženska z izkušnjo nasilja lahko začne svojo pot k izstopu iz kroga nasilja. Takrat začne prepoznavati sporočila, ki ji pomagajo na tej poti. Pri tem potrebuje podporo, zaščito in pomoč družbe, saj je praviloma že izčrpala svoje osebne (fizične, materialne, socialne) vire moči.

Žrtve nasilja potrebujejo informiranje, pravno pomoč, psihosocialno podporo, svetovanje oziroma psihoterapijo, pogosto pa tudi umik iz nasilnega okolja in varno namestitev. Pot žrtve skozi labirint nasilja praviloma merimo v letih. Nemalo žensk ostane ujetih v prvem delu labirinta, mnoge pa pot do središča prehodijo večkrat, preden zmorejo najti izhod.

Sorodni članki