Evropsko usklajen nadzor TRUCK&BUS

V  tednu med 13. 2. 2023 in 19. 2. 2023 je na vseh evropskih cestah potekal evropsko  usklajen  nadzor,  ki  je  usmerjen  v kontrolo tovornih vozil in avtobusov, pod skupnim imenom “TRUCK&BUS”.

V nadzoru so policisti PU Koper skupno ustavili in kontrolirali 129 tovornih vozil (60 registriranih v Sloveniji, 59 v drugih evropskih državah in 10 tretjih držav) ter pri tem ugotovili 20 prekrškov:
– 2x neuporaba varnostnega pasu
– 3x prekoračitev hitrosti
– 1x nepravilno delovanje tahografa
– 1x manipulacije tahografa
– 1x tehnične pomanjkljivosti
– 4x nepravilno naložen in zavarovan tovor
– 8x ostale kršitve

Prav tako so ustavili in kontrolirali 15 avtobusov (6 registriranih v Sloveniji, 6 v EU in 3 v tretjih državah). Pri tem so ugotovili 4 kršitve:
– 1x obvezni počitki in odmori
– 1x manipulacija tahografa
– 2x ostale kršitve

Izstopajoče  kršitve:  preobremenjena  skupina  vozil (pogonska os) in brez predpisane  opreme,  neupoštevanje  dnevnega  počitka, osna preobremenitev, hitrost,  neuporaba  preklopnih  mehanizmov,  vožnja  brez listin za prevoz nevarnega   blaga,   izrabljene   pnevmatike,  nepravilno  pritrjen  tovor, nezadosten tedenski počitek, prepoved vožnje po lokalnem prometu, presežena največja dovoljena skupna masa. Poleg  tega  so  policisti uporabljali tudi napravo za merjenje hitrosti in varnostne  razdalje  ter  pri  tem ugotovili 10 kršitev vožnje na prekratki varnostni razdalji (od tega 4x tovorna vozila).

Dva  voznika  tovornih  vozil sta vozila pod vplivom alkohola (0,09 mg/l in 0,13  mg/l),  za  eno  tovorno  vozilo  pa  je bil odrejen izredni tehnični pregled.

Vsem so bile izrečene ustrezne sankcije.

Statistika v letu 2022

V  letu 2022 se je na območju PU Koper zgodilo 245 (212) prometnih nesreč z udeležbo voznikov tovornih vozil, v katerih sta 2 osebi umrli (obe prometni nesreči  sta  povzročila voznika tovornih vozil), nihče ni bil hudo telesno poškodovan, 9 (8) se jih je lažje telesno poškodovalo, 234 (202) pa ni bilo poškodovanih. Izmed vseh 245 (212) prometnih nesreč je v 145 (124) primerih prometno  nesrečo  povzročil voznik tovornega vozila. Policisti PU Koper so največ  kršitev voznikov tovornih vozil ugotovili ravno na avtocestah A3 in A1,  kjer  je  gostota  te  vrste  prometa  največja. Najpogostejše kršitve voznikov  tovornih  vozil so bile prekoračitev teže (NDM, skupne mase, osne obremenitve),  nato  nepravilnosti  pri  nalaganju  in pritrjevanju tovora, sledijo   kršitve  socialne  zakonodaje  in  nato  še  vse  ostale  kršitve (varnostni  pas,  mobitel,  listine  …),  medtem ko so bile na glavnih in regionalnih  cestah  najpogostejše  kršitve  povezane  z  vožnjo v lokalnem prometu in nato vse ostale kršitve.

Sorodni članki