Dozidava izolskega zdravstvenega doma potek po načrtih

Občina Izola je ob izteku lanskega leta pristopila k projektu širitve obstoječega objekta zdravstvenega doma. Terase, ki doslej niso bile v uporabi, bodo preurejene v nove prostore: na vzhodni strani objekta bo telovadnica fizioterapije, na zahodni pa ordinacije in prostori centra za krepitev zdravja. Površina novih prostorov znaša skoraj 360 m².

Trenutno poteka izgradnja sten ter vzpostavitev elektro- in strojnih instalacij. Dela potekajo v skladu s terminskim planom, naročena je tudi že notranja oprema.

Pogodbena vrednost del, ki jih izvaja ljubljansko podjetje GRAPRI, znaša 961.360 EUR z DDV. Občina Izola prejme za ta projekt tudi nepovratna sredstva Ministrstva za zdravje v višini 400.000 EUR. Zaključek del je predviden spomladi.

Sorodni članki