Brezplačen odvoz kosovnih odpadkov za prizadete v nedeljskem neurju

Občanom občine Izola, prizadetim v nedeljskem neurju, nudimo brezplačno dostavo in odvoz zabojnikov velikosti 5 in 7 m3 za kosovne odpadke. Poleg tega lahko pa jim je na voljo tudi gradbeni reciklat, ki ga lahko brezplačno prevzamejo v našem centru predelave gradbenih odpadkov.

Občanom Občine Izola, prizadetim v nedeljskem neurju smo do danes postavili 57 zabojnikov velikosti 5 in 7 m3 za kosovne odpadke. Glede na to, da je količina odpadkov velika imamo na zbirnem centru okrepljeno ekipo, ki je zadolžena za sortiranje le-teh. Do danes smo zbrali 50.500 kg kosovnih odpadkov, katere bomo predali registriranim prevzemnikom. Trenutno je na terenu postavljenih še 27 zabojnikov, v katere lahko občani odložijo svoje poplavljene odpadke. Za težje oz. z večjimi kamioni nedostopne lokacije, nudimo tudi manjše vozilo za prevoz odpadkov do zbirnega centra.

 

Na Centru predelave gradbenih odpadkov, nudimo tudi brezplačen gradbeni reciklat, ki ga lahko uporabniki prevzamejo in uporabijo za nasipavanje cest in cevi, utrjevanje zemljišč, kot nasipni material pri vzdrževanju cest, pri gradnjah objektov za nasipavanje med temelji ter pod tlakom objekta, kot podlaga za finalno ureditev dvorišč.

V prvih dneh tega tedna smo občanom predali več kot 65 ton gradbenega reciklata.
Zaradi številnih težav in škode, ki jo je povzročilo neurje, sporočamo, da bomo zabojnike za kosovne odpadke in zeleni rez prioritetno nudili prizadetim. Zabojnike lahko naročite na telefonskih št. 05/ 66 34 950, 66 34 936, 66 34 971 in 66 34 972 ali pišete po e-pošti: odvozi@komunala-izola.si.

 

Zaradi obsežnega števila naročil, naprošamo vse uporabnike za strpnost in razumevanje. Potrudili se bomo, da bomo zabojnike dostavili v čim krajšem možnem času.

Sorodni članki