Izboljšana prometna varnost na območju Osnovne šole Cirila Kosmača v Piranu

Občina Piran je z namenom izboljšanja prometne varnosti na območju pred Osnovno šolo Cirila Kosmača v Piranu zaključila investicijo v izdelavo sodobnega krožišča, ki olajšuje staršem, zaposlenim in ostalim krajanom obračanje vozil na koncu ulice pred osnovno šolo. Občina je na omenjenem področju zaključila še investicijo v 22 parkirnih mest, novo razsvetljavo in sanacijo dovoza do šole, kjer je bil z namenom povečanja prometne varnosti podaljšan pločnik med šolo in območjem Arze. Hkrati so se označili prehodi za pešce. Vsa gradbena dela je za Občino Piran izvedel na javnem razpisu izbran izvajalec CPK d.d. Koper. Občina je za ureditev namenila 222.000 eurov.

Ravnateljica Osnovne šole Cirila Kosmača Piran Barbara Sotošek Mrovlje je ob tem izpostavila: »Po več letih prošenj smo dočakali izgradnjo krožišča in s tem varnejšo šolsko pot učencem. Kljub izgradnji krožišča in priložnosti, da brez zastojev starši otroke lahko pripeljejo do šole, je naša želja, da bi čim večje število učencev in zaposlenih v šolo prihajalo peš ali s kolesom. Potrebno je usmeriti pozornost v ureditev zanimivih in varnih pešpoti ter s strani odraslih ponuditi dober zgled, za varovanje okolja in lastno skrb za zdravje otrokom,  s  hojo namesto vožnjo z avtomobilom. Vsekakor pa omogoča izgradnja krožišča varnejši dostop vozil in hitrejši pretok, kar v jutranjem času, ko vsi hitimo, veliko pomeni. Posledično je pot do šole varnejša za pešce.«

Sorodni članki