Sprememba prometnega režima na izolskem parkirišču Lonka

Za izboljšanje pretočnosti prometa in večje prometne varnosti bo Občina Izola prestavila vhod na parkirišče Lonka na začetek neimenovane ulice, kjer poteka enosmerni promet, medtem ko bo izhod s parkirišča ostal na dosedanji lokaciji. Na višku turistične sezone je bilo parkirišče polno zasedeno, zaradi česar so se na vstopno-izstopni točki pojavljali zastoji. S spremembo vhodne lokacije na parkirišče bo temu primerno preurejena cestnoprometna signalizacija na parkirišču, kjer bo vzpostavljen enosmerni režim. Ustrezno bo urejena tudi vhodna točka: v enosmerni neimenovani ulici bo zgrajen prometni otok z zapornico ob vhodu na parkirišče. Preurejena bo še cestnoprometna signalizacija na neimenovani ulici in na parkirišču, medtem ko bosta izhodu namenjena zdaj oba vozna pasova (vstopno-izstopna točka).

Dela, ki jih bo izvajalo JP Komunala Izola, se bodo pričela v tem tednu, ko je frekvenca obiskovalcev Izole nižja, in bodo zaključena predvidoma do konca novembra. Njihova vrednost znaša okrog 35.000 evrov.

V naslednji fazi bo izvedena še usmerjevalno-obvestilna signalizacija o zasedenosti in razpoložljivosti parkirišč v občini, ki bo voznike usmerjala od vstopa v Izolo vse do mestnega središča oz. lokacij parkirišč.

Sorodni članki