Občina Piran nadaljuje urejanje cestne infrastrukture v Fiesi

Občina Piran nadaljuje z urejanjem varne peš povezave med Piranom in priljubljeno naravno plažo v Fiesi. Po lanskoletni izvedbi pločnika od Arz do gramoznega parkirišča v Fiesi nadaljuje občina letos izgradnjo pločnika od parkirišča na ovinku do območja jezera ter do navezave na obstoječo naravno pot ob njem. Poleg ureditve pločnika v dolžini okoli 310 metrov, bo poskrbljeno tudi za urejeno parkiranje.

V drugi fazi so predvidena dela razdeljena v več sklopov. Pred sezono se bo izvedel sklop A, ki zajema varno nadaljevanje obstoječega pločnika mimo velikega gramoznega parkirišča do uvoza proti Kampu Fiesa. Zaključek del sklopa A je predviden do 15. 5. 2021. V sklopu B in C se bodo predvidoma po poletni sezoni nadaljevala dela z ureditvijo javne razsvetljave ter ureditvijo pločnika ter pripadajoče cestne infrastrukture.

Sklop A predvideva naslednja dela:

– ureditev obstoječega gramoznega parkirišča, kjer bo mogoče parkiranje 52 osebnih vozil;

– ureditev obstoječega pločnika, ki je neurejen, minimalne širine 120 cm od gramoznega parkirišča do uvoza proti Kampu Fiesa v dolžini približno 310 tekočih metrov. Pločnik bo ustrezno utrjen in asfaltiran, da bo omogočal pešcem varno pot do jezera, kjer ne bo treba pešcem več hoditi med vozili;

– ureditev parkirišča med pločnikom in cesto na nivoju ceste, kjer bo 25 parkirišč za motorna kolesa in 54 parkirišč za osebna vozila;

– pripravljalna (gradbena dela) za namestitev javne razsvetljave;

– urejen prehod za pešce v neposredni bližini jezera.

Občina Piran bo za izvedbo del v okviru načrtovanega sklopa A odštela 69.893 EUR brez DDV.

Sorodni članki