Občina Piran bo preplastila tri odseke občinskih cest

Občina Piran bo v sklopu nalog iz rednega investicijskega vzdrževanja preplastila 380 metrov cestišča na lokalni cesti v Lonzanu v Sečovljah, 280 metrov cestišča lokalne ceste v Seči od vhoda v soline do priključka na državno cesto ter 300 metrov lokalne ceste v strnjenem delu Nove vasi nad Dragonjo, začela v teh dneh s preplastitvijo treh odsekov občinskih cest v skupni dolžini 960 metrov.

Vsa gradbena dela bodo predvidoma zaključena v roku 30 dni. Dela bo izvajalo prek javnega razpisa izbrano podjetje CPK d. d. Občina Piran prosi v času izvajanja del občanke in občane za razumevanje. Vrednost investicije je 201.163,75 evrov.


Sanacija dela cestišča na občinski cesti LC št. 312 021 OŠ – Lonzan v Sečovljah


Sanacija dela cestišča na občinski cesti LC št. 312 131 v Seči


Sanacija dela cestišča na občinski cesti LC št. 312 231 Dragonja – Sv. Peter v središču Nove
vasi (v strnjenem delu vasi)

Sorodni članki