Odziv Občine Izola: Župan dosledno upošteva določila zakonov in statuta

Na izolski Občini so se odzvali na zapise v nekaterih medijih glede domnevne samovolje župana Markočiča pri sklicu dopisne seje. S strani občine smo prejeli naslednji dopis, ki ga objavljamo v celoti:

V nekaterih medijih so se pojavili zapisi, da nekaj svetnikov občine Izola zahteva izredno sejo občinskega sveta in ta predlog v medijih utemeljuje z domnevno samovoljo župana. Gre za v celoti neresnično in celo zavajajočo trditev.

Župan občine Izola je od prevzema mandata v celoti in dosledno pri vseh postopkih upošteval vsa določila zakonodaje ter statuta Občine Izola. Dopisna seja je bila sklicana, ker zaradi omejitev povezanih z epidemijo koronavirusa, za sklic redne seje občinskega sveta ni bilo pogojev. Kar 21 od 23 svetnikov se je s sklicem in vsebino dopisne seje strinjalo. Kot določa statut, so svetniki glasovali o vsakem sklepu posebej in vsi sklepi dopisne seje so bili potrjeni z večino, kot jo določa statut Občine Izola.

Dejstvo pa je, da so se pri nekaterih točkah nekateri občinski svetniki odrekli glasovanja. To je njihova pravica in hkrati odgovornost, saj so odločitev prepustili tistim svetnikom, ki so se do teh sklepov opredelili. V Sloveniji imamo demokratičen sistem že od leta 1991 in temelj demokracije je v vseh primerih do črke upoštevati pravila demokratičnih postopkov. To velja tudi za pravila glasovanja na sejah občinskega sveta. Župan občine Izola obžaluje, da želijo nekateri svetniki občine Izola z neresničnimi trditvami v javnosti svoje odločitve povezane z dopisno sejo, za katere so v celoti odgovorni, pripisati nekim drugim dejavnikom. Če so se nekateri občinski svetniki torej odločili za obstrukcijo določenih točk dnevnega reda dopisne seje in svojega političnega cilja niso dosegli, potem to ni odgovornost župana in občinske uprave, ampak izključno njihova. Dopisna seja je bila sklicana ter izvedena v celoti v skladu z zakoni in statutom Občine Izola in vsi sklepi veljajo.

Občina Izola

Sorodni članki