V Piranu brezplačne vreče s peskom za zaščito pred poplavami

Morje poplavlja slovensko obalo povprečno osemkrat letno in pred torkovim povečanim deževjem so občila javnega obveščanja napovedovala možne črne scenarije, značilne za ta letni čas. Vendar kot pri vsaki stvari se posamezniki odločajo po lastni presoji, kako oziroma ali se bodo zavarovali pred povišanjem morske gladine in morebitnimi poplavami. Pri tovrstnih ujmah predstavlja večinoma največjo težavo nepripravljenost občanov na izredne razmere, ki se pojavijo hitro, izrazito in za marsikoga nepričakovano. Podobno je bilo v torek ponoči, ko smo imeli opravka z visokim plimovanjem, nizkim zračnim tlakom in močnimi vetrovi, ki so potiskali morsko vodo v smeri obalnega pasu na najbolj izpostavljenih mestih v priobalnem pasu. Temu primerno je bila zaščita nekaterih objektov pred udorom vode neustrezna.

O nepričakovanih ali neobičajnih dogodkih ne moremo več govoriti. Ključno ob tem je zavedanje, da bodo tovrstni naravni pojavi brez dvoma vedno bolj pogosti in močni. Zato lahko le s preventivo znatno zmanjšamo posledice škode in z njo povezane stroške. Odpravljanje posledic po naravni ujmi je vedno dražje od preventive.

Občina Piran bo s tem namenom tudi v prihodnje opozarjala svoje občane na tovrstne ujme preventivno, dosledno in pogosto. Zato ob jutrišnji slabši vremenski napovedi ponovno poziva občanke in občane, da si priskrbijo brezplačne protipopoplavne vreče, in sicer pri gasilcih v Piranu (Trinkova 2, Piran) in v Sečovljah na parkirišču nekdanje Agrarie. V kolikor bi vreče pošle, naj pokličejo 112, da jih ponovno dostavijo.

Sorodni članki