Mejni prehod Sočerga bo zaprt en mesec in pol

SOČERGA – hrvaški varnostni organi so slovensko policijo obvestili, da bo zaradi obnove ceste na hrvaški strani mejnega prehoda Sočerga mejni prehod zaprt, in sicer od 11. 1. 2016 do 24. 2. 2016. Glede tega so pripravili elaborat, v katerem je predvidena postavitev ustrezne prometne signalizacije za obveščanje udeležencev v cestnem prometu.

Ministrstvo za infrastrukturo je zato uredilo obvoz osebnih in kombiniranih vozil (katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 t) ter vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 ton, ki bo v času zapore potekal preko mejnega prehoda Dragonja. Upravljalci cest bodo skladno s tem dogovorom
postavili ustrezno signalizacijo.

Vsi udeleženci v prometu pa lahko v tem času uporabljajo za prehod državne meje mednarodni mejni prehod Podgorje ter maloobmejna prehoda Rakitovec in Brezovica pri Gradinu. Ti mejni prehodi so odprti od 6.00 do 22.00 ure, in sicer za vsa osebna vozila in za kombinirana vozila, katerih skupna masa ne presega 3,5 t.

Sorodni članki