Aktivnosti policije pred, ob začetku in med šolskim letom

Zagotavljanje varnosti otrok, predvsem v prvih septembrskih dneh, je namreč na najpomembnejših nalog policije, saj so otroci in tudi pešci nasploh med najbolj ranljivimi prometnimi udeleženci. Pomembna je skrb za začetnike, ki prvič  stopajo  na šolske poti in ne poznajo vseh nevarnosti, pri tem pa ne smemo  pozabiti tudi na ostale učence, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole  razigrani in je potrebno nekaj dni, da ponovijo pravila in zahteve za varno ravnanje v prometu.

Staršem  svetujemo,  naj v zadnjem tednu pred začetkom novega šolskega leta namenijo  več  časa  prometnovarnostni  vzgoji  otrok.  Preverijo  naj, kaj njihovi  otroci  znajo  in  zmorejo,  ne  le  na šolski poti, ampak tudi na sprehodu,  na  kolesu  ali  v  avtomobilu, pri tem pa naj ne pozabijo, da z lastnim  ravnanjem  dajejo  zgled  svojim otrokom. Voznike pa opozarjamo na večjo  previdnost  na  cesti,  predvsem v bližini vrtcev in šol ter krajev, kjer se otroci največ zadržujejo.

Tudi   policisti   PU   Koper  izvajamo  aktivnosti  za  prvi  šolski  dan. Pregledujemo  okolice  šol  in ustreznost prometne signalizacije na šolskih poteh.  Sodelujemo z vodstvi šol, z izvajalci organiziranih prevozov otrok, predstavniki  lokalnih  skupnosti  in drugimi institucijami (AMD, ZŠAM, …). Občasni nadzor cestnega prometa v neposredni bližini šol in drugih vzgojnih ustanov se opravlja že v tednu pred začetkom šolskega leta.

V  okolici  vzgojnih  institucij  bomo policisti v prvih dneh šolskega leta začeli  s  poostrenim nadzorom prometa. Merili bomo hitrost vožnje voznikov in  umirjali  promet  na  cestah,  preverjali  varno  hojo otrok in uporabo prometnih  površin,  brezhibnost  koles in uporabo zaščitne čelade. V prvih šolskih dneh bomo preverjali še opremljenost otrok z rumenimi ruticami in z odsevnimi  telesi,  tehnično brezhibnost vozil za prevoze otrok ter uporabo varnostnih  pasov  in  dodatne  opreme  za  privezovanje  otrok  v vozilih. Kontrolirala se bo opremljenost in brezhibnost koles in koles z motorjem, s katerimi se vozijo otroci in tudi mladoletniki.

Skozi  celo  šolsko  leto  bomo  izvajali  tako  preventivne kot represivne aktivnosti,  katerih  namen  je  varovanje  otrok na poti v šolo in iz nje. Skozi celo šolsko leto bo izvedenih več poostrenih nadzorov, s poudarkom na tehnični brezhibnosti vseh vozil, s katerimi se opravlja organiziran prevoz otrok v in iz šole.

Policijska uprava Koper

Sorodni članki