Občina Piran bo prenovila azbestno streho na skladišču soli Grando v Portorožu

Občina Piran je na podlagi javnega razpisa sklenila pogodbo za prenovo strehe na skladišču soli Grando s podjetjem Geoit d. o. o. iz Kopra. Vrednost investicije znaša 450.548,00 eur. Občini Piran bo pri prenovi pomagalo Ministrstvo za kulturo, ki je odobrilo sofinanciranje investicije z nepovratnimi sredstvi v višini 200.000,00 eur.

Sanacija strehe zajema odstranitev azbestne kritine v skupni velikosti okoli 5.000 m2, ki bo zamenjana s korci, zamenjavo žlebov, zamenjavo vseh kovinskih veznih elementov ter sanacijo in zaščito lesenega ostrešja. Nova streha bo omogočila revitalizacijo opuščenega skladišča soli z novimi vsebinami. Občina Piran se obenem dogovarja s Solinami d. o. o., da konec leta preselijo skladiščne prostore na drugo lokacijo, s čimer bo celoten objekt skladišča namenjen novim vsebinam. Te bodo bogatile kulturno in turistično dogajanje na enem izmed največjih zaprtih prireditvenih slovenskih prostorov, kjer ni mogoče spregledati izjemne lokacije z morsko promenado, ki predstavlja vezni člen med hotelskimi kompleksi v Portorožu in Bernardinu. Obnovitvena dela, ki že potekajo, bodo po trenutnem načrtu zaključena jeseni. Med izvajanjem obnovitvenih del bo del sprehajalne poti ob skladišču Grando ožji, kar bo kljub delom omogočalo varno sprehajanje in kolesarjenje.

Sorodni članki