V Izoli ob svetovnem dnevu čebel zasadili medovite lipe

V izolski občini si prizadevamo za zeleno mesto. S tem namenom vsako leto zasajamo nova medovita drevesa in nadomestimo tista, ki jih je bilo treba zaradi opravičljivih razlogov odstraniti. Ob svetovnem dnevu čebel so župan Danilo Markočič, direktor JP Komunala Izola Denis Bele ter čebelarji Dario in Valerija Renko ter Zvezdan Tavčar v Jagodju simbolno zasadili lipe.

»Zadovoljen sem, da izolske urbane zelene površine krasijo štiri nove lipe. Na ta način ohranjamo prepoznavnost Izole kot zelene destinacije, obenem pa izkazujemo simbolno vrednost slovenstva,« je poudaril župan Danilo Markočič.

Maja so na severni polobli čebele najdejavnejše, največja pa je tudi potreba po opraševanju. Kar tretjina svetovne proizvodnje hrane je namreč odvisna od opraševanja, pri čemer imajo najpomembnejšo vlogo čebele. Slovenija s petimi čebelarji na 1000 prebivalcev sodi na tem področju v svetovni vrh.

Izolski čebelar Dario Renko je ob tej priložnosti poudaril, da ga »veseli skrb občine za ohranjanje opraševalcev, saj na njih temelji dobršen del kmetijskih pridelkov.« K ohranjanju čebel in drugih opraševalcev lahko prispeva vsakdo, npr. z gojenjem medovitih rastlin oz. s postavitvijo gnezdišča za čebele. Posebej pozorni moramo biti pri škropljenju. Če je to res potrebno, potem uporabljajmo čebelam neškodljive pesticide in škropimo v nevetrovnem vremenu, zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko se čebele umaknejo s cvetov.

»Naš cilj je ohranjati Izolo kot zeleno mesto, kar pomeni, da si vseskozi prizadevamo posaditi več dreves kot smo jih primorani odstraniti zaradi starosti ali bolezni,« je današnji dogodek sklenil Denis Bele, direktor JP Komunala Izola.

Sorodni članki