Občina Piran je začela s sanacijo klifa pod župniščem

Občina Piran je začela z današnjim dnem s sanacijo klifa pod piranskim župniščem. Dela bo izvajalo podjetje Eho projekt d.o.o. iz Ljubljane ob sodelovanju s partnerskim podjetjem Feniks + d.o.o. iz Tržiča. Vrednost del znaša 303.736,21 eur z DDV. Dela bodo potekala okvirno 60 dni oziroma v primeru slabega vremena dlje.

Izvajalca sta bila v delo uvedena 15.9.2020 in bosta v roku enega tedna začela izvajati ključna gradbena dela. Sanacija bo potekala skladno s projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem. Z zgornje strani klifa je predvidena izvedba mikropilotov, ki bodo prek temeljne grede zadržali župnišče, brežina pa bo zaščitena z rolirano brežino, ki bo z injektirnimi sidri sidrana neposredno v klif ter delno obzidana z lokalnim peščenjakom. Dela se bodo vršila s pomočjo izurjenih gradbincev in alpinistov. Za varovanje brežine in protierozijsko zaščito je predvidena izvedba visoko nosilne proti-korozijsko zaščitene jeklene mreže, ki bo zaščitena proti učinkom soli. Mreža bo sidrana v brežino. Bančna garancija izvajalca del je v primeru izvedbenih del določena v višini 10 let. Nosilnosti mikropilotov in sider je ocenjena na prek 100 let, mreže ter drugi izpostavljeni deli naj bi ob rednem vzdrževanju in čiščenju vzdržali 50 let.

Občina Piran je izbrala tovrsten način sanacije, ker se je z geomehaniki, projektanti, Zavodom za varstvo narave ter Zavodom za varstvo kulturne dediščine odločila, da bo v največji možni meri ohranila pogled na impozanten klif ter veduto z mestom nad in pod njim.

Občina Piran izvaja sanacijo, ker je kot lastnica parcele, ki predstavlja v naravi klif, odgovorna za zaščito objektov nad njim. Erozija namreč odnese vsako leto od 2 do 5 centimetrov pobočja in se že dolga leta nevarno približuje župnišču, s čimer prihaja do vedno večje ogroženosti tuje lastnine in možnosti porušitve župnišča.

Občina Piran si bo prizadevala za del stroškov sanacije klifa, ki je zaradi podnebnih sprememb dodatno izpostavljen erozijskim vplivom, pridobiti sofinanciranje države.

Lep pozdrav v imenu Občine Piran

Sorodni članki