Nogometna Zveza v pomoč klubskemu nogometu

Nogometna zveza Slovenije na zadnji seji izvršnega odbora NZS sprejela nov sveženj pomoči nogometnim klubom, ki so se v času epidemije koronavirusa znašli v zahtevnem organizacijskem in finančnem položaju. NZS je tokrat klubom namenila skoraj 350.000 €, skupaj pa že dobrih 753.000 €.

Nogometna zveza Slovenije bo na pobudo predsednika Mijatovića sofinancirala stroške nadomestil za uradne osebe v jesenskem delu sezone 2020/21 v tekmovanjih 1. SNL, 2. SNL, 3. SNL, 1. SFL in 2. SFL, kar skupaj predstavlja olajšavo za klube v višini 179.333 €. Klubom 1. SNL, 2. SNL, 3. SNL, 1. SFL, 2. SFL, 2. SML/SKL, ŽFL in vsem mlajšim futsal selekcijam v tem obdobju ne bo potrebno kriti niti stroškov kotizacij za vodenje tekmovanj v višini 44.700 €.

Dodatno pomoč krovne nogometne organizacije predstavlja kritje polovice stroškov (35.200 €) za najem LED zaslonov na tekmah 3., 4. in 5. izbora tekem Prve lige Telekom Slovenije v jesenskem delu sezone 2020/21 in celotno kritje COVID-19 testiranja pred začetkom sezone v višini 35.000 €. Nogometna zveza Slovenije prav tako v jesenskem delu sezone klubom ne bo zaračunavala stroškov taks za registracije in certifikate ob prestopnih dejavnostih, kar pomeni pomoč v višini 16.250 €.

Pomoči bodo deležni tudi klubi, ki z nobeno ekipo ne tekmujejo v NZS tekmovanjih. Nogometna zveza Slovenije bo omenjenim klubom ponudila enkratno pomoč v obliki paketa z žogami in osnovno zaščitno COVID opremo, stroški te postavke pa znašajo 36.550€.

Že pred tem je NZS na sejah IO zagotovila pomoč klubom za dokončanje sezone 2019/2020 v obliki kritja stroškov uradnih oseb, financiranje uradnih oseb v mladinskih in ženskih tekmovanjih ter v celotnem obsegu tudi v 2. SML/SKL kakor tudi COVID-19 testiranje pred nadaljevanjem lige. Velik del sredstev je NZS namenila tudi skozi dvig nagrad v projektu vključevanja mladih U-21 igralcev, saj se je višina nagrade, ki si jo razdelijo klubi, ki zadostijo kriterijem, dvignila iz 260.000€ na 470.000€. Dodatne vzpodbude v višini 30.000 € so bili deležni tudi klubi Slovenske ženske nogometne lige, saj bo NZS po novem v tekmovalnem letu 2020/21 sofinancirala nadomestila za vodje mladinskih programov.

Nemoteno delovanje klubov v zahtevnem obdobju predstavlja prioriteto Nogometne zveze Slovenije, ki je z racionalizacijo poslovanja, rebalansom proračuna ter pomočjo Uefe in Fife priskrbela pomembna sredstva za najranljivejše člane nogometne družine. NZS bo s finančnimi spodbudami, različnimi oblikami pomoči in drugimi vzvodi še naprej stala ob strani vsem nogometnim deležnikom, saj se zaveda, da je odgovorno in nesebično ravnanje v težkih časih ključ do svetle prihodnosti panoge in družbe.

NZS

Sorodni članki