Priljubljena plaža v Strunjanu pričakuje kopalce v prenovljeni podobi

Letošnjo kopalno sezono bo priljubljena strunjanska plaža, ki jo najemajo Terme Krka in z njo upravlja Javno podjetje Okolje Piran, pričakala kopalce v prenovljeni podobi. Za 600-metrov dolgo strunjansko plažo oz. njen del med laguno Stjuža in morjem, skrbi obmorsko naravno zdravilišče Term Krka Talaso Strunjan že od 60. let prejšnjega stoletja. Letošnjo kopalno sezono, ki se bo začela z dovoljenjem pristojnih inštitucij, bo priljubljena plaža pričakala v novi podobi. Obmorski center Krkinih term z estetsko urejeno plažo v neokrnjenem okolju zagotavlja obiskovalcem višjo kakovost plažnih storitev, z raznovrstno gostinsko ponudbo tik ob morju pa tudi celovito morsko doživetje za hotelske in dnevne goste.

Za projekt prenove, ki je trajal od novembra 2019 do marca letos, so v Termah Krka namenili približno 350 tisoč evrov. Vsa dela so bila izvedena v skladu z zakonskimi možnostmi in posebnostmi plaže ter njeno umestitvijo v Krajinskem parku Strunjan.

Novosti:

  • Območje vzdolž celotne plaže pod borovci so nasuli z gramozom.
  • Poenotili so tlake in položili približno 430 kvadratnih metrov lesenih teras ter 4600 mtravnatih površin z namakalnimi sistemi.
  • Površino nekdanjega igrišča za odbojko so ozelenili, razširili so ležalne površine in zasadili nova drevesa, ki bodo gostom zagotovila naravno senco.
  • Na novo so uredili otroško igrišče, prenovili razsvetljavo in tudi namakalni sistem za na novo zasajeno mediteransko rastlinje; na prehodu v morje so sanirali betonska tla.
  • V sklopu projekta so zamenjali tudi neustrezne kanalizacijske cevi in obstoječe plažne tuše priklopili na meteorno kanalizacijo, zamenjali so javni vodovod od plažnega bara Cavedin do restavracije Pinija.
  • Ob vstopu na plažo so postavili novo infotočko, kjer bodo zaposleni obiskovalce seznanjali s kopališkim redom in drugimi informacijami, tu si bo mogoče izposoditi plažne rekvizite.


Strunjanska plaža je poleti priljubljena in dobro obiskana, mnogi pravijo, da je med najlepšimi kotički na slovenski obali. V lepem vremenu jo obišče v povprečju tudi 2000 ljudi na dan.

Župan Občine Piran Đenio Zadković je ob tem dodal: »Plaža v Strunjanu predstavlja šolski primer zelo dobrega sodelovanja med občino, upravljavcem javne površine in privatnim sektorjem. Gre za premišljeno investicijo v smislu javno-zasebnega partnerstva s številnimi pozitivnimi učinki, naj gre za kakovostnejšo ureditev obalnega pasu ali njegovo izrabo v poslovne ali rekreativne namene. Občina Piran je predhodno, ko so se izvajala dela na ribiškem pristanišču v Strunjanu, zagotovila pogoje za izvedbo izboljšav na obstoječi plaži, saj je s tem, ko je prestavila dostopno cesto iz plaže na rob ob Stjuži, zagotovila pogoje za zaokrožitev plažnega prostora. V Občini Piran si želimo še več tovrstnih investicij, saj lahko na takšen način ponudimo največ našim občanom, obiskovalcem in poslovnemu sektorju. Želim si, da bi se na takšen način uredila tudi portoroška plaža pred hoteloma Metropol in Kempinski.«

Vstop na plažo je brezplačen, parkiranje je omogočeno na bližnjem parkirišču, ki ga upravlja Javno podjetje Okolje Piran.

Direktor družbe Javno podjetje Okolje Piran Gašpar Gašpar Mišič je ob prenovi plaže povedal: »Največja kvaliteta Strunjana je krajinska biotska raznovrstnost, ki obiskovalcem nudi prostor ugodnega počutja. Prav zato smo po daljšem usklajevanju odobrili različico načrta prenove, ki je vsebovala čim manj betonskih delov. Želeli smo prostorske in oblikovne rešitve ureditve, ki hkrati zadovoljujejo potrebe turizma in varovanja narave, ter cilj s skupnimi prizadevanji tudi dosegli, saj je plaža ohranila naravni sredozemski značaj, posegi v okolje so bili minimalni, investicija pa ni bremenila proračuna Občine Piran.«

Zaposleni v Talasu Strunjan skrbijo za visok nivo ponudbe: plažno območje redno vzdržujejo in čistijo ter skrbijo za posodobitve in izboljšave. Modra zastava, simbol ekološko neoporečnega in urejenega kopališča, ki spoštuje okolju prijazno poslovanje, v Strunjanu visi že več kot dve desetletji – in tako bo tudi to poletje, ko bo plapolala že 23. leto po vrsti.

Dobrodošla pridobitev za krajane ter obiskovalce in kopalce strunjanske plaže je tudi obnovljena restavracija, ki se nahaja tik ob morju. Zaradi njene lege so darovi morja osrednja kulinarična zgodba tega lokala, v njeno ponudbo pa so v Termah Krka zajeli tudi druge okuse Sredozemlja, vključno z lokalnim hladno stisnjenim oljčnim oljem in solnim cvetom iz Sečoveljskih solin. Z veliko teraso in zasteklitvijo notranjega ambienta so gostom omogočili tesen stik s čudovito naravo strunjanskega zaliva in Krajinskega parka. Restavracijo so v Termah Krka poimenovali Pinija – po znamenitem dvostranskem drevoredu 110 pinij ob cesti Izola-Portorož pri Strunjanu in je najdaljši ter najbolje ohranjen drevored v Sloveniji.

Od konca aprila se ukrepi za preprečitev in zajezitev virusne okužbe z novim koronavirusom počasi sproščajo tudi v Termah Krka. V zdravilišču Talaso Strunjan so 20. aprila 2020 že začeli izvajati ambulantno specialistično obravnavo in ambulantno fizioterapijo, v naslednjih tednih pa pričakujejo, da bodo lahko začeli stacionarno medicinsko rehabilitacijo in programe oddiha z nastanitvijo v večjih hotelih. Z vsemi ukrepi bodo tako gostom kot zaposlenim zagotavljali čim večjo varnost z vidika prenašanja okužb. Še naprej bodo skrbeli za higieno na najvišji možni ravni, redno bodo čistili in razkuževali izpostavljene površine, skrbeli bodo za optimalno varnostno razdaljo, uporabo učinkovitih zaščitnih sredstev, idr. Za varnost na plaži bo skrbela izurjena ekipa reševalcev, ki bodo pooblaščeni tudi za opozarjanje obiskovalcev glede upoštevanja in izvajanja zaščitnih ukrepov pristojnih inštitucij.

Ponudbo Talasa Strunjan bodo v prihodnjih mesecih še bolj prilagajali slovenskemu trgu in domačim gostom, saj predvidevajo, da bodo potovanja v druge države okrnjena. Ker je Strunjanska plaža med najbolj obiskanimi in priljubljenimi domačimi plažami pričakujejo, da kopalcev tudi letos ne bo malo.

Sorodni članki