V Piranu potrjen nabor interventnih ukrepov

Občinski svet Občine Piran je na izredni dopisni seji potrdil nabor interventnih ukrepov župana v zvezi z zmanjševanjem posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Nabor interventnih ukrepov župana v zvezi z zmanjševanjem posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bil sprejet s 100% podporo glasujočih svetnikov (od 25 jih je glasovalo 24), vključuje naslednje sklepe: Sklep o zadržanju izvrševanju sprejetega proračuna, Sklep o podaljšanju roka občinskih razpisov, Sklep o dodelitvi nujnega obroka, Sklep o oprostitvi plačila vrtca, Sklep o zagotavljanju nujnega varstva otrok, Sklep o zagotavljanju nujne oskrbe, Sklep o oprostitvi plačila občinske takse za javne površine, Sklep o oprostitvi plačila najemnine poslovnih prostorov in Sklep o zamiku plačila NUSZ.

Župan Občine Piran Đenio Zadković je po zaključku dopisne seje občinskega sveta poudaril, da se zahvaljuje vsem svetnikom za konstruktivno pomoč pri oblikovanju in sprejemanju nujno potrebnih sklepov za zmanjševanjem posledic epidemije, kjer bo pot do dokončne zmage nad coronavirusom nedvomno bolj podobna 42-kilometrskemu maratonu kot šprintu na 60 metrov.

Kratek povzetek sklepov:

  • Sklep o zadržanju izvrševanju sprejetega proračuna – Izvrševanje sprejetega proračuna Občine Piran za leto 2020 se zadrži za 45 dni.
  • Sklep o podaljšanju roka občinskih razpisov – Aktualnim razpisom in pozivom, ki se iztečejo do 3.4.2020 se rok za prijavo podaljša do 24.4.2020.
  • Sklep o dodelitvi nujnega obroka – Velja za vse občane z veljavno odločbo za subvencioniranje toplih obrokov, brezdomne in vse, ki jih določi Center za socialno delo Južna Primorska, enota Piran.
  • Sklep oprostitev plačila vrtca – Vse starše se za čas epidemije oprosti plačilo vrtca.
  • Sklep o zagotavljanju nujnega varstva otrok – Vsem staršem, ki so nujno potrebni za delovanje v razmerah epidemije, se zagotovi nujno varstvo otrok na domu.
  • Sklep o zagotavljanju nujne oskrbe – Vsem socialno šibkim, starejšim, obolelim in drugim občanom se zaradi epidemije zagotavlja nujna oskrba.
  • Sklep oprostitev plačila občinske takse za javne površine – Uporabnike javnih površin na območju Občine Piran se oprosti plačila občinske takse za obdobje od 16.3.2020 do izteka veljavnosti vladnih ukrepov za preprečevanje epidemije.
  • Sklep oprostitev plačila najemnine poslovnih prostorov – Najemnike poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Piran, se oprosti plačila najemnine za obdobje od 16.3.2020 do izteka veljavnosti vladnih ukrepov za preprečevanje epidemije.
  • Sklep o zamiku plačila NUSZ – Občina Piran bo Finančni Upravi Republike Slovenije posredovala podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za fizične in pravne osebe za leto 2020 do 30.6.2020, kar bo omogočilo zamik plačila NUSZ.

Sorodni članki