Od danes, razen določenih izjem, prepoved zapuščanja občinskih meja

Od  danes 30. 3. 2020, od polnoči dalje, velja nov odlok Vlade RS o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin.

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) do nadaljnjega prepoveduje:
– gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah,
– dostop na javna mesta in površine,
– gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča (razen izjem).

Kljub številnim opozorilom tako Vlade RS, kot tudi vseh drugih deležnikov zagotavljanja javne varnosti, smo v preteklem vikendu ponovno zaznali povečano število ljudi, ki so prihajali na območje Obale iz vseh koncev Slovenije. Poleg navedenih so imeli policisti nemalo dela tudi z domačini, ki vladnega odloka o prepovedi združevanja niso upoštevali. Policija je v preteklem vikendu prijela skupno 31 prijav o nedovoljenem zadrževanju ljudi na javnih krajih. V vseh primerih zaznanih kršitev vladnega odloka so policisti ukrepali zoper kršitelje. Za kršitev Zakona o nalezljivih boleznih je predvidena globa do 417,24 evrov, prekrškovni postopek pa vodi zdravstveni inšpektorat RS. Policija ima v zvezi s preprečevanjem širjenja nalezljive bolezni pristojnost, da napoti osebo s kraja kršitve na naslov bivanja, za neupoštevanje odrejenega ukrepa ali odredbe policista pa je po Zakonu o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) zagrožena globa do 625,94 evrov.

Opozarjamo,  da  se  ne  zadržujte  na  javnih mestih in površinah in da ne zapuščate  območja  občine,  v kateri bivate, razen če imate zato upravičen razlog!  Samo  v  primeru,  da bomo vladno odredbo vsi dosledno spoštovali, lahko  zajezimo  in preprečimo širjenje virusa SARS-Cov-2, ki povzroča hudo bolezen Covid-19.

Staršem  ponovno  svetujemo,  da  se  pogovorijo  s  svojimi  otroki in jim predstavijo  pomembnost  odrejenih  ukrepov. Ugotavljamo namreč, da so prav mladi tisti, ki največkrat kršijo prepoved združevanja.

Policisti  bodo še najprej dosledno ukrepali proti vsem kršiteljem prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah.

Sorodni članki