Očiščena nelegalna deponija pri rudniku v Sečovljah

V Občini Piran žal ugotavljajo, da brezbrižnost nekaterih posameznikov do naše skupne naravne in kulturne dediščine ne pozna meja. Kljub večkratnim pozivom pristojnih služb so nekateri posamezniki brez ustreznih dovoljenj na občinskem zemljišču ob vstopu v naselje Sečovlje (pri nekdanjem rudniku) več mesecev neupravičeno odlagali različne vrste gradbenih in komunalnih odpadkov, kosovne odpadke in zeleni rez. Neprimerni prizori kupov gradbenih, komunalnih in ostalih odpadkov so bili posledično vidni vsem občankam in občanom, gostom letališča in vsem tranzitnim potnikom iz Hrvaške ali na Hrvaško.

Po izvedenih številnih pozivih in inšpekcijskih postopkih je zato Občina Piran v preteklem tednu ob pomoči izvajalca CPK d.d. črno deponijo temeljito očistila. Odpeljano je bilo približno 600 m3 gradbenih in komunalnih odpadkov in okoli 200 m3 zelenega reza. Čeprav je med tednom potekalo aktivno čiščenje območja, so nekateri posamezniki na omenjeno območje ob koncu tedna ponovno dovažali zeleni rez – večinoma iz oljčnikov.

Občina Piran zato ponovno poziva vse posameznike, ki se poslužujejo tovrstnih praks, k prenehanju škodnega delovanja, ki ga ne bo več dopuščala na občinskem zemljišču! Občina Piran bo s tem namenom poostrila nadzor in proti vsem storilcem ukrepala skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Piran (Uradni list RS, št. 5/2012). Slednji za storjene kršitve določa globe skladno z veljavno zakonodajo v zneskih od 200 do 2000 EUR.

Sorodni članki