V Kopru je potekala “Delavnica ZaVse”

Na mednarodni dan strpnosti je z namenom ozaveščanja o zagotavljanju enakih možnosti v družbi, prepoznavanja diskriminacije ter zmanjševanju diskriminacije do ranljivih skupin potekala delavnica v okviru Projekta ZaVse/4ALL. Snovalci projekta želijo preko delavnic spremeniti mišljenje družbe, da si tudi ranljive skupine zaslužijo osnovno spoštovanje, dostopnost do vsakdanjih storitev in vključenost v družbo.

Projekt ZaVse/4ALL, ki ga izvajajo Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (ZIZRS) kot koordinator projekta ter Slovenska filantropija in Zavod Vozim kot projektna partnerja, je nastal na podlagi pobude podane s strani Zagovornika načela enakost. Projekt Zavse/4ALL ima naslednje cilje: 1. izgraditi večjo ozaveščenost nevladnih organizacij o pomenu enakopravnosti, 2. podati boljše razumevanje diskriminacije v družbi, 3. povečati vedenje o preprečevanju diskriminacije ter 4. izboljšati informiranost o varstvu ranljivih skupin pred diskriminacijo.

Delavnica je bila namenjena prvenstveno nevladnim organizacijam, državnim institucijam in tudi posameznikom. Zbrane so seznanili o veljavni zakonodaji na področju varstva pred diskriminacijo. Glavni del je odpredavala pravnica Jana Huč Uršič, ki je pojasnila, da zakon o varstvu pred diskriminacijo opredeljuje, kaj je diskriminacija, kdo lahko pomaga diskriminirani osebi in kakšni so postopki za varstvo osebe, ki je diskriminirana. Namen delavnice je, da se udeleženci seznanijo z novim institutom, to je Zagovornikom načela enakosti, ki ima nalogo tako ozaveščati kot tudi pomagati tisti osebi, ki je v dvomu ali gre samo za neko nepravično obravnavo ali diskriminacijo. Če se ugotovi, da gre za diskriminacijo, nov institut usmerja diskriminirano osebo. Skratka, zdaj je poskrbljeno, da se na enem mestu dobi pomoč, usmeritev in tudi že ukrepe proti kršitelju. Poleg tega so se pogovarjali tudi o tem, kako lahko s pridobljenim znanjem pomagajo ljudem, ki so tarče diskriminacije.

Zagovornik načela enakosti je leta 2017 izvedel javnomnenjsko raziskavo o diskriminaciji v Sloveniji. Rezultati so zaskrbljujoči, saj je raziskava ugotovila, da je več kot petina anketirancev bila diskriminirana. Skoraj polovica iz med njih je bila diskriminirana na delovnem mestu. Zaskrbljujoče je tudi to, da več kot tretjina vprašanih meni, da se je v zadnjih letih situacija glede neenakosti in diskriminacije v državi poslabšala. Dve tretjini vprašanih ne pozna nobenega organa za boj proti diskriminaciji, desetina sodelujočih pa ni znala definirati kaj diskriminacija sploh je.

Občina po meri invalidov

Pomembno je kako lokalna skupnost skrbi za socialno ranljive skupine. Mestna občina Koper, tako kot tudi nobena obalna občina, žal ni prejemnica listine Občina po meri invalidov. Mestno občino Koper ter sosednje obalne občine spodbujamo, da se povežejo z lokalnimi Zvezami delovnih invalidov in z drugimi invalidskimi društvi, ter skupaj prilagodijo občino, da bo ta bolj prijazna invalidom ter drugim gibalno oviranim.

Sorodni članki