Otvoritev prenovljene Tartinijeve rojstne hiše v Piranu

Občina Piran je vodilni partner projekta z akronimom tARTini – Kulturni turizem v znamenju Giuseppeja Tartinija, ki se izvaja v okviru programa Interreg Italia – Slovenija in se posveča kulturni dediščini obmejnega območja z željo spodbuditi njeno ohranjanje in promocijo, predvsem z vpenjanjem slavnega skladatelja Giuseppeja Tartinija.

Tartinijeva dejavnost je potekala med Piranom, Koprom, Benetkami in Padovo in vplivala na široko evropsko kulturno okolje. Ravno zaradi čezmejnega delovanja skladatelja smo v projekt umestili aktivnosti, ki bodo ohranjale in promovirale kulturno dediščino obmejnega območja z namenom približati širši javnosti vsa dela tega izjemnega virtuoza, ki ni bil samo glasbenik temveč tudi znanstvenik, ki je objavil vrsto spisov s področja matematike in akustike in pedagog s svojo znano violinsko šolo.

V okviru projekta se je vzpostavilo/naredilo:
– Blagovno znamko Discover Tartini, katero se bo v prihajajočih letih nadgrajevalo z vključevanjem vseh zainteresiranih deležnikov projektnega območja bodisi s področja glasbe, kulture, gostinstva in turizma kakor tudi prebivalci lokalnih skupnosti v destinaciji.
– Večjezično spletno stran www.discovertartini.eu, na kateri je moč najti informacije o samem skladatelju, njegovih delih, kraje njegovega življenja in delovanja ter prihajajočih dogodkih.
– Diseminacijske dogodke za različne ciljne skupine (ljubitelje glasbe, plesni dogodek na Tartinijevo glasbo, ex tempore za otroke, predstavitev Tartinija ob kulturnem prazniku, izbor slaščice Tartini, delavnice za turistično gospodarstvo in ostale deležnike).
– Strateški dokument za razvoj kulturno – turističnega proizvoda ter smernice in pravila znamčenja.
– Raziskava pisemske korespondence Giuseppeja Tartinija ter prevod in objava korespondence v različnih jezikih, digitalizacija in popis glasbenih virov ter ureditev glasbenega arhiva in Tartinijevih biografskih ter teoretičnih virov.
– Prenova rojstne hiše Tartini, ki je zajemala obnovo fasade in vzdrževalna dela v notranjosti hiše.
– Nakup multimedijske opreme za vzpostavitev nove muzejske poti v hiši Tartini. Namen projekta je zastaviti orodja za ohranjanje in promocijo Tartinijeve dediščine ter povečanje prepoznavnosti mesta Piran kot Tartinijevega mesta. Cilj je uporabnost Tartinijeve umetniške zapuščine (izobraževalne, filozofske in znanstvene), ki je gonilna sila privlačne turistične destinacije, sposobne pritegniti prihod večjega števila obiskovalcev po zgledu binomskega modela Mozart – Salzburg na celotnem obmejnem območju. Želimo si, da bodo dosežki projekta koristili tudi lokalni skupnosti, predvsem podjetjem v turističnem sektorju, pa tudi novemu ustvarjalnemu podjetništvu ter kulturnemu življenju in sorodnim inštitucijam.

Partnerji v projektu so:
Občina Piran, Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini (Piran), Festival Ljubljana (Ljubljana), Konzervatorij glasbe Giuseppeja Tartinija (Trst), Izvršni sekretariat za srednjeevropske pobude (Trst), Univerza v Padovi.

Vrednost celotnega projekta je 1.286.926,00 EUR.

Sorodni članki