V Piranu potrjen nabor interventnih ukrepov

Občinski svet Občine Piran je na izredni dopisni seji potrdil nabor interventnih ukrepov župana v zvezi z zmanjševanjem posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Nabor interventnih ukrepov župana v zvezi z zmanjševanjem posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bil sprejet s 100% podporo glasujočih svetnikov (od 25 jih je glasovalo 24), vključuje naslednje sklepe: Sklep o zadržanju izvrševanju…

Preberi več...

Poziv zasebnikom, ki oddajajo ležišča študentom

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) poziva zasebnike, ki oddajajo ležišča slovenskim in tujim študentom Univerze na Primorskem, da jim pomagajo premostiti nastalo finančno stisko do zaključka ukrepov za zajezitev nalezljive bolezni COVID-19. Stiska študentov Univerze na Primorskem je še toliko bolj pereča, saj je problematika študentskih nastanitev na Obali obsežna. Zaradi kroničnega pomanjkanja ležišč v študentskih domovih, je bivanjska…

Preberi več...

Razglašena je velika požarna ogroženost!

Od  20.  marca  2020 je razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja  na  območju  celotne  države.  Razglas ne velja za območja s snežno odejo. Z  dnem  razglasitve  velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja  in  odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo  požar,  prepovedano  tudi  kuriti,  kuriti kresove, požigati na območjih  ob infrastrukturnih objektih, izven…

Preberi več...

Dodatni ukrepi Občine Izola

Zaradi razglašene epidemije je Komunala Izola d.o.o. uvedla različne ukrepe, poleg zagotavljanja minimalnega števila zaposlenih na delovnem mestu, tudi zaprtje zbirnega centra za občane in druge stranke, okrepitev pogrebne službe in oprostitev plačila za parkiranje na večini javnih plačljivih parkirišč v Izoli. Od prejšnjega tedna pa ostajata zaprti obe enoti Centra uporabnih predmetov. Kot izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih služb…

Preberi več...

Ne kuriti v naravi

Ker smo v teh dneh več doma, smo si vzeli čas tudi za različna spomladanska opravila na vrtu. Opažamo, da je zato veliko kurjenja v naravi. Ker je lepo vreme, bi lahko prišlo do požarov, posledično pa bi to pomenilo uporabo interventnih služb, predvsem gasilcev in policistov. Prav gasilci in policisti sodijo med poklice, ki so zelo obremenjeni s preprečevanjem…

Preberi več...

Ukrepi občine Izola ob širjenju korona virusa

Zaradi resnosti situacije, ki jo povzroča porast okuženih s korona virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) in ne zadostnega zavedanja ogroženosti vsakega izmed nas, da podleže okužbi, je župan občine Izola, Danilo Markočič sprejel prve ukrepe, s katerimi se želi izvajati nadzor nad navodili države, obenem pa olajšati vsakdan ranljivim skupinam, v okviru pristojnosti, ki jih ima na voljo lokalna skupnost. Župan občine…

Preberi več...

Delovanje Centra za socialno delo in Rdečega križa na območju Občine Piran

V Občini Piran so v trenutnih razmerah določili telefonsko številko 05/67 12 300 (Center za socialno delo Južna Primorska, Enota Piran) za občane, ki zaradi okužbe ne smejo zapustiti stanovanja in se sami ne morejo oskrbovati preko pomoči sorodnikov, prijateljev, znancev ali spletnega naročanja in dostave pri trgovskih podjetjih. Za slednje bo organizirana preskrba z najnujnejšo hrano, higienskimi pripomočki in…

Preberi več...