Z 8. marcem se na mejo vračajo policisti

Z Odlokom o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki začne veljati v soboto, 6. marca, uporabljati pa se začne v ponedeljek, 8. marca 2021, se ponovno vzpostavljajo kontrolne točke na cestnih povezavah na notranjih mejah. Kontrolne točke se bodo delile na dve kategoriji: A in B.

Na kontrolnih točkah kategorije A bo dovoljen prestop meje vsakomur in bodo obratovale neprekinjeno. Na kontrolnih točkah kategorije B bo dovoljen prestop meje le osebam, ki bodo uveljavljale eno od izjem iz 10. člena odloka. Na teh kontrolnih točkah bo dovoljen prestop meje tudi državljanom Slovenije, državljanom sosednje države (Italija, Avstrija, Madžarska) ter državljanom drugih držav članic Evropske unije ali schengenskega območja. Pogoj je, da imajo prebivališče v Sloveniji v občini, ki meji na sosednjo državo, ali v administrativnih enotah sosednje države (pokrajina v Italiji, zvezna dežela v Avstriji, statistična regija na Madžarskem), ki mejijo na Slovenijo.

Določene spremembe novi odlok prinaša tudi pri izjemah za vstop v državo brez karantene in brez negativnega izvida testa, pri čemer se nekatere določbe (pet izjem za vstop v državo s predložitvijo negativnega izvida testa, ki ni starejši od sedem dni) začnejo uporabljati šele 15. marca.

Novost je tudi možnost prekinitve karantene šele peti dan po napotitvi.

Prav tako se spreminja seznam rdečih držav: pri državah članicah EU oziroma schengenskega območja so spremembe pri Avstriji, Finski, Franciji, Grčiji, Italiji, Norveški in Španiji. Na seznamu tretjih držav je dodana Kuba.

Več informacij: Vzpostavitev kontrolnih točk za vstop v Slovenijo 

Sorodni članki