Občinski svet Občine Piran je sprejel proračun za leto 2021

Včeraj so piranski občinski svetniki sprejeli proračun za leto 2021 v višini 34,8 milijona evrov. Proračun, ki ga je predlagal župan Đenio Zadković, predvideva številne naložbe na področju infrastrukture, stanovanjske politike s poudarkom na mladih družinah, družbenega življenja in vsebin za boljšo urejenost bivalnega okolja na ravni celotne občine.

Med ključne investicijske projekte šteje sanacija skladišča soli Grando v Portorožu v višini 770 tisoč evrov, kar bo predstavljalo osnovo za umestitev novih vsebin v smislu družbene in gospodarske rabe objekta. Nič manj pomembno investicijo predstavlja dokončanje okolice ob domu vodnih športov v Portorožu. Ovrednotena je na 522 tisoč evrov. Med večje investicije šteje nakup polovičnega deleža Apolonijeve palače v Piranu, s pomočjo katerega bo Občina Piran pridobila na objektu 100% delež. Pri rekonstrukciji notranjih delov palače bo po trenutnih zagotovilih sodelovalo Ministrstvo za kulturo, ki naj bi v veliki meri z lastnimi sredstvi obnovilo notranje poslikave.

Občina Piran namenja še 451.905 evrov za ureditev ribiškega pristanišča na Seči, kar predstavlja ob nameri po bližnjem urejanju Jernejevega kanala prvi korak k sanaciji tega izjemno degradiranega dela slovenske obale. Slednji predstavlja v marsikaterem pogledu lokalno ter nacionalno sramoto. Občina Piran bo začela tudi priprave za gradnjo vrtca v Luciji, kjer je rezerviranih za pripravo projektne dokumentacije 216.477 evrov. Investicija v osnovno šola v Svetem Petru je ovrednotena na 185 tisoč evrov, prizidek k osnovni šoli v Sečovljah pa na 304 tisoč evrov. Za prometno ureditev območja pri Osnovni šoli Cirila Kosmača je namenjenih 243 tisoč evrov. Na vrsto bo prišla tudi izdelava dokumentacije za stanovanjske novogradnje za mlade družine v okolici Parecaga – predvidoma med 18 in 24 stanovanj v velikosti okoli 56 m2 neto bivalnih površin.

Občina Piran namerava v kratkem zaključiti še sanacijo Adamičeve ulice pred cerkvijo Svetega Jurija v višini 168 tisoč evrov ter v letošnjem letu izvesti sanacijo Ulice IX. korpusa v Pirana v vrednosti 533 tisoč evrov. Za ureditev cestne infrastrukture na območju Fiese se namenja 150 tisoč evrov. Za dokončane pločnika ob Belokriški cesti pa 173 tisoč evrov. Za ureditev kolesarske in pešpoti v Strunjanu je namenjenih 185.159 evrov. Občina Piran namerava nadgraditi še park Sonce v Luciji z različnimi vsebinami na aktivno preživljanje prostega časa v višini 100 tisoč evrov. Pri urejanju infrastrukture ne gre spregledati vložka 170 tisoč evrov za urejanje plaž – s poudarkom na plažah »Metropol« in »Punta«. Ureditev tržnice v Luciji je ovrednotena na 70 tisoč evrov. Rekonstrukcija mostov čez Drnico pa naj bi dosegla 101.500 evrov. Za različne intervencijske programe, kot so zaščite klifov in sanacije plazov, je namenjenih 455.900 evrov. Za obnovo in vzdrževanje občinskih cest se namenja 730 tisoč evrov. Za spodbujanje malega gospodarstva v letu 2021 pa 207 tisoč evrov.

Med ključnimi projekti, ki so bili naknadno vključeni v drugem branju proračuna oziroma na seji s pomočjo amandmajev, velja izpostaviti namestitev dvigala v Zdravstvenem domu Piran v višini 141.652 evrov, nakup vozila za nujno medicinsko pomoč, financiranje nujne medicinske pomoči skozi vse leto ter prenovo stavbe Zdravstvenega doma Piran v Sečovljah. Dodaten denar bo namenjen krajevnim skupnostim Sveti Peter, Nova vas in Padna ter dokumentaciji za pripravo sanacije Gledališča Tartini, ki jo namerava Občina Piran izpeljati s pomočjo ministrstva za kulturo.

Župan Zadković je med predlogi, ki so bili na seji predstavljeni v obliki amandmajev, podprl vse, ki jih je bilo mogoče glede na njihovo finančno težo uvrstiti v proračun. Žal je bilo med amandmaji tudi nekaj takšnih, do katerih je župan podal odklonilno mnenje, občinskih svet pa jih ni sprejel, saj so bili preveč populistični, finančno za proračun pogubni ali zamišljeni na denarju, ki ga v proračunu ni! Zaradi posledične neuravnoteženosti bi bilo sprejemanje proračuna s takšnimi amandmaji onemogočeno.

Sorodni članki