Občina Piran v načrtovanje občinskega prostorskega načrta vključila občanke in občane

Občina Piran je z zadnjo delavnico v KS Piran zaključila serijo delavnic »Skupaj, v sodelovanju za razvoj«. Namen delavnic je bil odpreti prostor za dialog in skupno načrtovanje strateškega dela občinskega prostorskega načrta. Med 1. in 29. septembrom 2020 so občanke in občane vključili v proces priprave občinskega prostorskega načrta (OPN), najpomembnejšega razvojnega dokumenta vsake lokalne skupnosti. Z delavnicami smo želeli spodbuditi razumevanje prostorskega načrtovanja in okrepiti sodelovanje v družbi. V ta namen so izvedli osem interaktivnih delavnic, na katerih so, skupaj s PiNO, ki je moderirala proces, z občankami in občani začrtali prihodnost občinskega prostora. Interaktivnih delavnic se je udeležilo več kot 370 ljudi, ki so v manjših skupinah razmišljali o prihodnosti prostora v občini.

Občanke in občani so največkrat izrazili potrebo po ohranitvi in varovanju zelenih površin.

Sledili so predlogi, vezani na ureditev infrastrukture: tako prometne kot tudi ostale. Največkrat so predlagali znižanje hitrosti na določenih predelih cest, ureditev pločnikov, obnovo cest in ureditev parkirišč, ki so marsikje po občini pereč problem, tako za domačine kot tudi za turiste. Kot prioriteto so občanke in občani večkrat izpostavili ureditev kanalizacije, vodovodov, meteornih voda ter trajno zaščito obstoječih vodnih virov. Poudarili so tudi problem delovnih mest za mlade in omogočanje gradnje stanovanj za mlade in mlade družine. Predlagajo tudi, da se na območjih razpršene gradnje da prednost za gradnjo lokalnim prebivalcem. Občankam in občanom se zdi ključna tudi turistična strategija, ki bi turizem bolj usmerila v športni, zdraviliški, kulinarični in kulturno-zgodovinski turizem z večjo dodano vrednostjo, trajnostjo in predvsem takšen, ki traja 365 dni v letu. Želijo si tudi več športne infrastrukture, med drugim povezane z morjem, ki bi lahko prispevala k turistični ponudbi. Zaznavajo pomanjkanje kulturnih vsebin in krajev za druženje.

To so le nekateri izmed mnogih predlogov. V pripravi je končno poročilo, ki bo opredelilo, kakšne so želje in pričakovanja občank in občanov. Poročilo bo javnosti predstavljeno v naslednjih tednih.

Župan Občine Piran je prijetno presenečen nad odzivom občanov pri udeležbi in tvornem sodelovanju. Dodal je, da bo Občina Piran skupaj z izdelovalcem pobude preučila in kar bo možno tudi vnesla v osnutek strateškega dela OPN, seveda pa bodo občani svoje pripombe in pobude imeli možnost še podati na javni obravnavi strateškega dela OPN.

Sorodni članki