Zaključil se je projekt REFREsh

Občina Piran in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije sta bila partnerja v projektu REFREsh – Rural rEvitalisation For cultuRal hEritage, ki se je izvajal v okviru Programa Interreg Srednja Evropa. V projektu, ki se je začel 1. 7. 2017 in se zaključil 30. 9. 2020, je sodelovalo 10 partnerjev iz 5-ih držav (Italija, Madžarska, Nemčija, Hrvaška in Slovenija), skupna vrednost projekta je bila 2.023.344,09 EUR, od tega delež Občine Piran 181.555,30 EUR.

Namen projekta je bil ponovno oživiti oz. revitalizirati opuščene industrijske objekte s ciljem preoblikovanja le teh v družbeno koristne objekte. V ta namen se je pripravilo 5 regionalnih strategij in Priročnik za integracijo novih kulturnih vsebin. Pri nastajanju dokumentov se je vključilo vse deležnike, od lokalnega prebivalstva do lokalne politike, saj je namen, da objekti dobijo vsebine, ki bodo privabile čim več obiskovalcev in v objekte vtisnile »novo življenje«.

V Občini Piran smo v oživljanje kulturnih spomenikov umestili spomenik kulturne dediščine skladišče soli Monfort. Narejen je bil koncept revitalizacije objekta Monfort, v katerem je bilo povzeto predhodno in današnje stanje ter podane usmeritve za bodočo ureditev območja kot celote. V kampati 3 objekta Monfort so bila v začetku leta 2019 na površini cca. 445 m2 izvedena vzdrževalna dela, ki zdaj omogočajo uporabo prostora za različne dogodke.

V okviru projekta je bil septembra organiziran Dan industrijske dediščine »Kreativna Istra v Monfortu«, kjer so obiskovalci doživeli kulturni utrip prostora, ki v zadnjem času postaja stičišče kulturnih in kreativnih industrij. Sprehodili so se lahko po kreativnem sejmu z ilustracijami, nakitom in kulinaričnimi produkti ter vstopili v »dnevno sobo«, ki je z gledališko predstavo in glasbenimi ter drugimi performansi poskrbela za pestro kreativno dogajanje.

Pilotne akcije projekta so zajemale kulturna dogodka Oktobrski festival naših okusov in Iz naše Istre po domače, kjer so obiskovalci okušali lokalne tradicionalne dobrote, se seznanili s tradicionalno obrtjo in uživali v bogatem kulturnem programu, ter Mednarodno fotografsko razstavo projekta REFREsh s fotografskim prikazom industrijske in delovne tradicije petih pokrajin partnerjev projekta. Na razstavi, ki je na ogled v vseh 5 državah partnerjev, si je možno ogledati 6 fotografij naših avtorjev – Nataša Fajon: Mora; Branko Furlanič: Šavrinke; Omar Palakovič: Igra narave in Rudarski utrip; Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, Josip Rošival: Skladišča soli Monfort in Soline.

Sorodni članki