Občinski svet se zavzema za oblikovanje samostojne pokrajine Istra – Istria

Na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki obravnavali osnutek pokrajinske zakonodaje, ki jo je lani novembra pripravil in obravnaval Državni svet RS. V drugi obravnavi so sprejeli Odlok o javnem redu in miru ter potrdili predloge sklepov o podelitvi občinskih priznanj in nagrad za leto 2021. Uvodoma so svetniki obravnavali letno poročilo, finančni načrt ter program dela in razvoja javnega zavoda…

Preberi več...