Policisti konjeniki v pomoči piranskim policistom

V nedeljo, 10. marca in v torek, 12. marca, so piranski policisti skupaj z dvema policistoma konjenikoma Postaje konjeniške policije PU Ljubljana izvedli opazovalno službo s poostrenim nadzorom na tem območju. Policista konjenika sta bila s polbratoma lipicancema kar velika atrakcija na Obali. Njihova vloga je bila tokrat predvsem preventivna, saj se skupaj z lokalno skupnostjo aktivno trudimo za vzpostavitev čimbolj varnega okolja. Kljub temu pa so policisti v tem času izvedli nekaj postopkov ugotavljanja identitete in opravili razgovore z domačini.

Konjenika sta požela veliko zanimanja, domačini in turisti so ju ustavljali, se z njima pogovarjali in ju fotografirali. Seveda niso poskrbeli le za varnost, temveč tudi za zdravo in čisto okolje, zato je bilo za čiščenje konjskih iztrebkov poskrbljeno v dogovoru z komunalnim podjetjem Okolje Piran.

Takšne oblike sodelovanja bodo poskušali izvesti tudi med poletno turistično sezono. Najpomembnejše in najpogostejše naloge policistov konjenikov so povezane z varovanjem vseh vrst javnih zbiranj (prireditve, shodi), kjer je pričakovati množično kršenje javnega reda in miru. Službeni konji so izvrstni pomočniki, ki na preventivnih akcijah policije vedno očarajo obiskovalce, še posebej otroke, hkrati pa lahko te živali na ukaz postanejo izredno učinkovito prisilno sredstvo. Tako domačini kot tudi turisti jih praviloma dobro sprejmejo, največkrat z nasmeškom na ustih.

Sorodni članki