Kazensko ovadena državljana Italije zaradi pranja denarja

kriminalisti  Sektorja  kriminalistične  policije  PU  Koper so v letu 2018 obravnavali  več  italijanskih državljanov, ki so na območju Obale in Krasa izvrševali   kazniva   dejanja   pranja  denarja.  V  teh  kriminalističnih preiskavah  je  bilo  ugotavljano,  da  italijanski  državljani v Sloveniji ustanavljajo  družbe  in  v  imenu  teh  ter  kot fizične osebe v Sloveniji odpirajo  bančne  račune, preko katerih perejo denar, ki izvira iz kaznivih dejanj, storjenih pretežno v Italiji, pa tudi v Sloveniji.

Tako so koprski kriminalisti v začetku januarja 2019 zaključili eno od dalj časa  trajajočih  tovrstnih  preiskav  s  podajo kazenske ovadbe na Okrožno državno  tožilstvo  v  Kopru  zoper 2 osumljenca –  italijanska državljana, zaradi  utemeljenega  suma,  da  sta  na območju Slovenije izvršila kaznivi dejanji:
·       Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (po 240. členu    KZ-1),
·       Pranje denarja (po 245. členu KZ-1).

Prvo-osumljeni,  71-letni  državljan  Italije,  ki stanuje na Krasu, je kot direktor  družbe z Divače zlorabil svoj položaj tako, da je v letih 2016 in 2017 v poslovne knjige te družbe odredil vknjižbe večjega števila fiktivnih računov,  ki  so  jih  izdale  tri  družbe, od katerih sta bili dve v lasti prvo-osumljenega.  Nato  je  odobril tudi plačila teh računov, pri čemer so bila  ta  plačila  izvedena  na  bančne  račune  omenjenih  družb  v  lasti prvo-osumljenega    in    bančni    račun   drugo-osumljenega,   56-letnega italijanskega državljana iz Monfalcona.

S  temi  dejanji  je  osumljeni direktor divaški družbi in njenemu lastniku povzročil  veliko  premoženjsko  škodo,  približno  230.000 evrov, in s tem storil  kaznivo  dejanje  zlorabe  položaja  ali  zaupanja  pri gospodarski dejavnosti, za kar mu grozi zaporna kazen od enega do osem let.

Prvo  in  drugo-osumljeni sta nato več kot polovico od 230.000 evrov, ki so bili  pridobljeni  z  izvršitvijo  kaznivega  dejanja,  dvignila iz bančnih računov v gotovini in na tak način denarju zakrila izvor oziroma ga oprala. S  tem  sta  oba  izvršila  tudi  kaznivo dejanje pranja denarja, za kar je predpisana zaporna kazen do 10 let in denarna kazen.

Sorodni članki